Boken kom till under några månader 1999 och den tar upp sambandet mellan den Fysiska kroppen, den Emotionella kroppen, den Mentala kroppen, den Andliga kroppen… Naturen, Moder jord och Universum. Texten kom till mig som en telepatisk överföring och det var ”bara” att skriva ner den eftersom. Jag kommer att lägga upp några citat från den, med start ur Kapitel 1, den Fysiska kroppen och ta mig igenom citat från alla Sju Kapitlen… Förhoppningsvis kan dessa citat ge lite insikter om större sammanhang och måhända även några aha upplevelser…

Kapitel 1 – Den Fysiska Kroppen:

”Människans fysiska kropp är skapad för att vara en boning för själen under den tid som den är inkarnerad på Moder Jord. I början var det tänkt att själen representerar universums energi och kroppen representerar Moder Jords energi. Ni föds med detta minne, men det händer en del på vägen. Själen besitter en stor visdom och står i direkt kontakt med den universella visdomen och iklädd en kropp skulle ni kunna möta Moder Jords visdom och lära er om den. I dagens moderna samhälle fostras ni att glömma vem ni egentligen är, för att lära er att passa in i det samhället som ni har skapat. När ni väl är färdigfostrade skyndar ni runt i livets karusell, utan att hinna ifrågasätta vad allt går ut på. Ni har blivit en perfekt förlängning på glömskan. I gamla högkulturer fostrades barnen att behålla sitt minne om alltings ursprung och samspel och det rådde en balans mellan människa och Moder Jord… Vad som händer allteftersom ni glömmer är att själen får mindre och mindre plats i sin fysiska boning och dagens moderna samhälle har tagit mer plats. Själens reträtt har flera pris och ett är hälsan…”