Här följer två av de mest fantastiska videoklipp jag sett vad gäller ansvarsfullt tänkande angående långsiktigt ledarskap för vår gemensamma framtid och fortlevnad på Moder Jord.

Den ena är Chief Oren Lyons – som minns allt det som ledarskap och ansvarstagande står för, lever efter det och förmedlar det med värme och visdom. En av de mest fantastiska människor jag mött. Tack Annika Dopping för detta tv-program med honom för många år sedan, fortfarande brännande aktuellt.

Den andra är en film på en flicka, Seven Suzuki som 1992 talade inför United Nations möte Rio Earth Summit, endast 12 år gammal. Lyssna på hennes fantastiska tal där hon med kärlek och värme läxar upp hela församlingen med sina kloka ord.

”If you don´t know how to fix it – please stop breaking it…!”

http://www.youtube.com/watch?v=tqfvUA2vRAM

http://www.youtube.com/watch?v=TQmz6Rbpnu0&feature=related

Med värme

Åsa

Björntassen